nagsukatan ng lakas (nagsukatán ng lakás) Filipino/Tagalog term