nagtataingang-kawali (nagtátaingang-kawalì) Filipino/Tagalog term