nagtikom ng bibig (nagtikom ng bibíg) Filipino/Tagalog term