nagwalang-bahala (nagwaláng-bahalà) Filipino/Tagalog term