nakapako ang paningin (nakapakò ang paningín) Filipino/Tagalog term