namamangka sa dalawang ilog (namámangkâ sa dalawáng ilog) Filipino/Tagalog term