nasa loob ang kulo (nasa loób ang kulô) Filipino/Tagalog term