nasira ang tiyan (nasirà ang tiyán) Filipino/Tagalog term