parang asong ulol (parang asong ulól) Filipino/Tagalog term