pinagbuhatan ng kamay (pinagbuhatan ng kamáy) Filipino/Tagalog term