salaming-babasagin (salamíng-babasagín) Filipino/Tagalog term