sambakol ang mukha (sambakol ang mukhâ) Filipino/Tagalog term