sumunod sa bakas ng ama (sumunód sa bakás ng amá) Filipino/Tagalog term