taga sa panahon (tagâ sa panahón) Filipino/Tagalog term