tulog na lukan (tulóg na lukán) Filipino/Tagalog term