tulak ng bibig, kabig ng dibdib (tulak ng bibíg, kabig ng dibdíb) Filipino/Tagalog term