tumutulo ang laway (tumútulò ang laway) Filipino/Tagalog term