tuntungan ang palayok (tuntungán ang palayók) Filipino/Tagalog term