walang balon ng salapi (waláng balón ng salapî) Filipino/Tagalog term