walang kusang-palo (waláng kusang-palò) Filipino/Tagalog term