walang makapitan (waláng mákapitan) Filipino/Tagalog term