walang preno ang bibig (waláng preno ang bibíg) Filipino/Tagalog term