buhay ang loob (buháy ang loób) Filipino/Tagalog term