buhay na buhay (buháy na buháy) Filipino/Tagalog term