hanggang sa labi ng hukay (hanggáng sa labì ng hukay) Filipino/Tagalog term