hari ng sungit (harì ng sungit) Filipino/Tagalog term