hari ng yaman (harì ng yaman) Filipino/Tagalog term