hindi kakapitan ng alikabok (hindî kákapitan ng alikabók) Filipino/Tagalog term