hindi kakanin ng apoy (hindî kákanin ng apóy) Filipino/Tagalog term