hindi masarhan ang bibig (hindî masarhán ang bibíg) Filipino/Tagalog term