hindi na makasampa sa pugad (hindî na makasampá sa pugad) Filipino/Tagalog term