hindi sa hagdan kundi sa bintana nagdaan (hindî sa hagdán kundî sa bintaná nagdaán) Filipino/Tagalog term