hindi sa pangungunang bait (hindî sa pangungunang baít) Filipino/Tagalog term