ibilang sa wala (ibilang sa walâ) Filipino/Tagalog term