ibong mababa ang lipad (ibong mababà ang lipád) Filipino/Tagalog term