ipagbaba ng batulang (ipagbabâ ng batuláng) Filipino/Tagalog term