ipagbara ng ilong (ipagbará ng ilóng) Filipino/Tagalog term