ipagbili nang buo (ipagbilí nang buô) Filipino/Tagalog term