ipinagbaba ng balutan (ipinagbabâ ng balutan) Filipino/Tagalog term