ipinagtatanong ng barbero (ipinagtátanóng ng barbero) Filipino/Tagalog term