isinilang na may kakambal na bituin (isinilang na may kakambál na bituin) Filipino/Tagalog term