kumakain ng apoy (kumákain ng apóy) Filipino/Tagalog term