kumakain ng bala (kumákain ng bala) Filipino/Tagalog term