kumakain ng pangaral (kumákain ng pangaral) Filipino/Tagalog term