kuwarta na'y naging bato pa (kuwarta na'y naging bató pa) Filipino/Tagalog term