mabilis ang kamay (mabilís ang kamáy) Filipino/Tagalog term