mabulaklak ang landas (mabulaklák ang landás) Filipino/Tagalog term