mag-unat ng sahig (mag-unat ng sahíg) Filipino/Tagalog term