magaan ang bibig (magaán ang bibíg) Filipino/Tagalog term