magaan ang dugo (magaán ang dugô) Filipino/Tagalog term